Avetosa2

Nova publicació del Projecte Gat Fer!

La revista Ecology and Evolution ha publicat un article científic elaborat per Marc Vilella (GNO-ICHN), Ferran Sayol (GNO-ICHN) i Mariona Ferrandiz (CREAF) a partir de les dades recollides pel Projecte Gat Fer durant l’estudi de fototrampeig dut a terme entre l’estiu de 2018 i 2019 al Parc Natural del Montseny. El seguiment va consistir en un mostreig de 18 localitats escampades pel massís i es va centrar en la detecció dels mamífers carnívors. Els resultats publicats indiquen diferències en els patrons d’activitat diària de les espècies, que podrien facilitar la seva àmplia coexistència espacial al Montseny.

La guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles) i la geneta (Genetta genetta) van ser detectades a pràcticament tots els punts mostrejats del Parc Natural del Montseny, indicant una àmplia distribució. El gat fer (Felis silvestris), per la seva banda, va aparèixer a sis càmeres: una molt bona notícia tenint en compte les poques dades que es tenien prèviament sobre la presència de l’espècie al massís. En total, es van obtenir 951 deteccions independents d’aquestes cinc espècies. Tot i que el patró d’activitat de totes elles és fonamentalment nocturn, l’anàlisi de dades va revelar que el seu solapament temporal variava en funció dels carnívors que es comparaven i de l’estació de l’any. Per exemple, el solapament d’activitat entre la guineu i la resta d’espècies era força menor que el solapament entre la fagina i la geneta.

Durant l’estudi també es va analitzar la influència que podia tenir l’abundància de petits mamífers (calculada a partir del mostreig d’estacions SEMICE) en l’activitat dels carnívors. Les dues úniques espècies que van mostrar un increment del nivell d’activitat a les zones amb una major abundància estacional de petits mamífers (principalment ratolins de bosc, musaranyes i talpons rojos) van ser la fagina i la geneta. Tot seguit trobareu l’enllaç a l’article i una galeria amb alguns dels gràfics.

Enllaç: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6778

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn