Projecte Canyissar de Tona

2020 – actualitat

Coordinador:

Genís Cunill González

Resum:

L’hàbitat que proporciona el Canyissar de Tona és únic i insòlit a la nostra comarca. Es tracta d’una formació de Phragmites australis de sòl parcialment inundat, que constitueix una extensió aproximada d’uns 13.100 mal centre de la plana.

Fins a dia d’avui, s’hi han documentat multitud d’excepcionals observacions d’aus, micromamífers,
odonats i plantes. Convindria destacar la presència de musaranya d’aigua mediterrània
(Neomys milleri) (P. Baucells i J. Faus, 2018), i més recentment de la libèl·lula anomenada donzell mercurial (Coenagrion mercuriale) (P. Baucells i G. Cunill, 2020). Aquesta última, a més de figurar a
nivell estatal com a espècie d’interès especial, és relativament poc comuna en aquests ambients. D’altra banda, també és destacable la presència estacional de certes espècies de ràl·lids migradors, d’escolopàcids hivernants o de passeriformes d’ambients humits, entre altres.

El projecte té la finalitat de realitzar un mostreig multi-taxonòimic (aus, micromamífers,
mamífers, odonats i plantes) per tal de conèixer l’estat ecològic actual del canyissar
mitjançant una monitorització completa a través de fototrampeig, estacions d’escolta amb
Audiomoth, censos periòdics, una estació SEMICE, etc. D’altra banda, també s’estudiarà el
seu funcionament hidrogeogràfic per a una gestió i conservació òptimes.

Objectius:

1. Conèixer l’estat ecològic actual del Canyissar de Tona.
2. Realitzar un mostreig complet de la biodiversitat que hi habita i s’hi refugia durant
els passos migratoris.
3. Analitzar i comprendre la seva formació i funcionament hidrogeogràfic.
4. Determinar-ne els valors ecològics.
5. Elaborar un pla de millores de gestió i conservació.
6. Testar les diferents metodologies adreçades a cada grup taxonòmic i valorar la seva viabilitat i les seves limitacions.
7. Promoure un acord de custòdia amb els propietaris del terreny.

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn