Projecte Fonts del Moianès

2019 – actualitat

Coordinador:

Jordi Espuny Solaní

Antecedents:

El passat 2015, el Grup de Naturalistes d’Osona (GNO), delegació de la Institució Catalana d’Història Natural, es sumà al Projecte Fonts iniciat l’any 2013 de mans de la Delegació de la Serralada Litoral Central, també de la ICHN, amb l’objecte de conèixer l’estat qualitatiu de les aigües de les fonts de Catalunya a partir dels seus paràmetres fisicoquímics i l’estudi dels briòfits (molses i hepàtiques).

L’any 2017, amb la col·laboració de la Plataforma Lluçanès Viu, es mostrejaren més de 100 fonts del Lluçanès, una zona agrícola-forestal molt sensible a la contaminació per nitrats i fosfats. Com a resultat, es comprovà la relació entre la concentració de nitrats i la pèrdua de biodiversitat de briòfits; a les fonts més contaminades només hi habiten les espècies més generalistes, de manera que hi ha una homogeneïtzació de la comunicat amb la conseqüent pèrdua d’espècies sensibles, que només es troben en aigües netes. Els resultats es varen presentar el 2017 a la revista Ausa del Patronat d’Estudis Osonencs amb l’article “El nitrat de les fonts del Lluçanès: efectes sobre les comunitats de briòfits (Molses i Hepàtiques)” Sayol et al., 2017.

Veient els resultats, el 2019 vàrem sol·licitar un ajut a la ICHN per inventariar, mostrejar i analitzar l’estat de les aigües de les fonts del Moianès amb la finalitat de determinar les fàcies hidroquímiques presents i l’estat del nitrat, així com la seva caracterització geològica i hidrogeològica.

Durant la tardor del 2020, amb la participació i col·laboració del Grup Cultural i Ecologista del Moianès “EL FANAL” s’han inventariat unes 45 fonts, entre 4 i 5 fonts per municipi de la comarca, i d’aquestes s’han mostrejat i pres els paràmetres fisicoquímcs de camp a totes les que rajaven, 37 en total.

Objectius

  1. Inventari de les fonts del Moianès.
  2. Caracterització geològica, hidrogeològica i determinació de les fàcies histoquímiques de l’aigua.
  3. Quantificar el nitrat de les fonts mostrejades; primera “radiografia” del nitrat a les fonts del Moianès

Any 2021

S’estan processant els resultats de les analítiques realitzades (cations i anions majoritaris i nitrats) així com dels paràmetres fisicoquímics de camp, i posteriorment es valorarà el conjunt d’informació recollida i se n’extrauran conclusions. La previsió és presentar els resultats del projecte al llarg de la primavera de 2021.

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn