Projecte Fonts

Projecte Fonts (2015 – actualitat)

Coordinadors:

Ferran Sayol Altarriba, Ramon Baucells Colomer

Resum:

Repartides per tot el país, existeixen multitud de fonts, construïdes tot aprofitant brolladors naturals d’aigua. No només els humans utilitzen les aigües que en surten, sinó que molts organismes també poden aprofitar aquests punts d’aigua per establir-s’hi. Els briòfits (molses i hepàtiques) són un grup gairebé sempre present en les nostres fonts, per la seva afinitat a llocs amb molta humitat. A més, són organismes molt sensibles a les condicions ambientals, ja que solen absorbir l’aigua i els nutrients directament a través de tota la seva superfície.

El Lluçanès és una zona de mosaic forestal i agrícola, molt sensible a la contaminació per nitrat i amb més d’un centenar de fonts presents per tot el territori. A través de l’anàlisi dels nitrats de les fonts i la identificació d’espècies de briòfits, pretenem poder relacionar la contaminació per nitrat amb la presència d’unes o altres espècies. Aquest projecte es realitza amb la col·laboració de la Plataforma Lluçanès Viu i la Delegació de la Serralada Litoral Central – ICHN.

Objectius:

  1. Quantificar el nitrat d’un centenar de fonts del Lluçanès.
  1. Identificar les espècies de molsa i hepàtica presents en cada font.
  1. Relacionar la presència de briòfits amb la concentració de nitrats i veure si existeixen espècies indicadores de contaminació.

Resultats:

S’han mostrejat un total de 104 fonts, repartides per tot el territori del Lluçanès. Actualment, estem analitzant les mostres d’aigua i identificant les espècies de briòfits recol·lectades. Durant la primavera del 2017 esperem poder publicar els resultats de l’estudi.

mapa_fonts_web

Enllaços:

Plataforma Lluçanès Viu

Publicació sobre els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central

Memòries anuals:

Memòria 2016

Memòria 2017

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn