Projecte Fonts del Lluçanès

Projecte Fonts del Lluçanès (2015 – 2018)

Coordinadors:

Ferran Sayol Altarriba

Promotora del projecte:

Delegació de la Serralada Litoral Central (ICHN)

Resum:

Repartides arreu del país, existeixen multitud de fonts construïdes tot aprofitant brolladors naturals d’aigua. No només els humans utilitzen les aigües que en surten, sinó que molts organismes també aprofiten aquests punts d’aigua per establir-se. Els briòfits (molses i hepàtiques) són un grup gairebé sempre present en les nostres fonts, degut a la seva afinitat a llocs amb molta humitat. A més, són organismes molt sensibles a les condicions ambientals, ja que solen absorbir l’aigua i els nutrients directament a través de tota la seva superfície.

La primera zona que s’ha mostrejat és el Lluçanès, una zona de mosaic forestal i agrícola, molt sensible a la contaminació per nitrat i amb més d’un centenar de fonts presents per tot el territori. A través de l’anàlisi dels nitrats de les fonts i de la identificació d’espècies de briòfits, pretenem poder relacionar la contaminació per nitrat amb la presència d’unes o altres espècies. Aquest mostreig es realitza amb la col·laboració de la Plataforma Lluçanès Viu i la Delegació de la Serralada Litoral Central – ICHN.

Es pretén mostrejar altres regions sensibles a la contaminació per nitrat, com ara el Moianès. A més, un cop acabat el mostreig, es vol mantenir un seguiment periòdic de la qualitat de l’aigua i de les espècies de briòfits en algunes fonts per tal de conèixer com evolucionen al llarg dels anys.

*Podeu consultar l’evolució del projecte a través de les publicacions i de les memòries anuals que trobareu enllaçades al final d’aquesta pàgina.

Objectius:

  1. Quantificar el nitrat d’un centenar de fonts del Lluçanès i d’altres zones sensibles a la contaminació per aquest compost.
  1. Identificar les espècies de molses i hepàtiques presents en cada font.
  1. Relacionar la presència de briòfits amb la concentració de nitrats i veure si existeixen espècies indicadores de contaminació.

Publicacions:

El nitrat de les fonts del Lluçanès: efectes sobre les comunitats de briòfits (molses i hepàtiques)

Els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central

Memòries anuals:

Memòria 2016

Memòria 2017

 

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn