Projecte Gat

Projecte Gat Fer (2013 – actualitat)

Coordinadors:

Jordi Faus Colomer, Ramon Pou Sarreta, Ferran Sayol Altarriba

Resum:

El gat salvatge o gat fer (Felis silvestris), és l’únic representant de la família dels felins al nostre país. És una espècie poc coneguda tant pel que fa als seus costums com a la seva distribució exacta. Per Europa, es distribueix de forma fragmentada i un dels principals perills per a la seva conservació és la hibridació amb els gats domèstics que campen lliurement pel bosc. Estudis genètics demostren que el grau d’introgressió és molt variable entre diferents zones d’Europa, però es desconeix el motiu.

A Catalunya, tampoc tenim dades de la introgressió genètica de les poblacions de gat. Des del 2013, el projecte Gat Fer ha utilitzat el foto-trampeig per tal de validar la presència de gat fer a diferents punts de la comarca d’Osona, com ara el Lluçanès, el Montseny o les Serres de Milany. El principal objectiu és conèixer millor la distribució geogràfica d’aquesta espècie i estimar la densitat de la població. Un altre objectiu del projecte és recollir mostres de pèl dels animals per estudiar el grau d’introgressió genètica a causa de la hibridació.

Objectius:

  1. Conèixer la presència i abundància del gat fer a diferents zones de la comarca.
  1. Avaluar el grau d’introgressió genètica i presència d’híbrids a les poblacions d’Osona.

Resultats:

Al Lluçanès, Milany i Coll de Bracons s’ha detectat la presència de gat fer, mentre que al Montseny no s’ha detectat en cap de les dues zones estudiades. En general, el gat és un dels mamífers que menys freqüenta les càmeres, amb una freqüència per darrere del senglar, guineu, cabirol, teixó, geneta, marta, fagina, i només per davant de la mostela. Tanmateix, hi ha força variació entre càmeres, fins i tot dins de la mateixa zona: en algunes càmeres la seva presència és força regular –fins un o dos individus per mes–, mentre que a d’altres càmeres només s’ha detectat un o dos cops en tot un any.

Cada any, al mes d’octubre, es realitza una sortida entorn dels mamífers que explica i divulga, entre altres coses, el projecte Gat Fer. També s’han realitzat regularment trobades amb Naturalistes del Sud de França que també estudien el gat fer. Com a resultat complementari del projecte, es van publicar les primeres cites de marta (Martes martes) a Osona i la primera cita de reproducció a Catalunya (Sayol et al., 2015).

Enllaços:

Reportatge sobre el Projecte Gat Fer al programa “El medi ambient” de TV3

Nota breu al Butlletí de la ICHN sobre les noves cites de marta

Memòries anuals:

Memòria 2016

Memòria 2017

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn