Projecte Gralla

Projecte Gralla (2010 – 2013)

Coordinadors:

Carles Martorell Gendra, Jordi Baucells Colomer

Resum:

La gralla (Corvus monedula) ha patit durant la segona meitat del segle XX una regressió important en algunes zones de Catalunya. A les comarques de Barcelona, per exemple, s’ha convertit en un ocell molt rar a la Plana de Vic i ha desaparegut del Pla de Bages i del Moianès, i el seu estat tampoc és bo a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La remodelació i restauració d’edificis on s’hi situaven colònies pot estar afectant localment l’espècie. Tot i això, s’apunta a la transformació del camp com la principal causa de la seva regressió, i també podria ser important la transmissió de patologies que podrien ser transmeses pels coloms domèstics (tricomoniasis, coccidiosis….). La gralla requereix d’àrees agrícoles extensives on s’alimenta en prats, erms, marges ben conservats i guarets, sent beneficiada per la ramaderia bovina i ovina (només a l’Empordà). Per tant, la intensificació agrària que ha comportat canvis de cultius, sumats a la concentració parcel·lària i a l’augment en l’ús d’herbicides l’estan afectant molt negativament.

Objectius:

  1. Recuperar la població de gralla a Osona de manera que aquesta sigui estable i autosuficient.
  1. Fer el seguiment de les gralles alliberades els 3 anys (2010-2012) i valorar la viabilitat de la població alliberada
  1. Realitzar uns canvis en els usos del sòl de diverses finques del voltant  dels punts d’alliberament per tal d’afavorir els recursos tròfics de l’espècie.
  1. Valorar el grau de consolidació la nova població reproductora de la Plana de Vic i, si cal, reforçar més la població amb nous alliberaments.

Resultats:

Entre els anys 2010 i 2012 es van alliberar un total de 125 polls de gralla amb el mètode “hacking” en dues finques de la Plana de Vic (Gurb i Torelló).

S’han pogut consolidar 2 nuclis reproductius diferents i estables al terme municipal de Torelló, encara que amb pocs efectius. Només es pot confirmar la reproducció de 4-6 parelles de gralla, nombre molt baix si es té en compte tots els exemplars alliberats. Tot i així, es tracta d’una petita població estable que es reprodueix amb continuïtat des de l’any 2012. És molt probable que gran part de la població alliberada hagi anat a comarques veïnes degut a l’alta capacitat de dispersió de l’espècie.

Enllaços:

Reportatge sobre el Projecte Gralla al programa “El medi ambient” de TV3

Fitxa de la gralla al Servei d’informació Ornitològica de Catalunya (SIOC), amb la seva distribució
Article sobre la situació de la gralla a Barcelona
Article sobre possibles causes de regressió de la gralla a la comarca d’Osona
Informació sobre mesures de caixa niu per gralla

Memòries anuals:

Memòria 2010

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn