Projecte Ocells Nidificants Escassos

Projecte Ocells Nidificants Escassos (2014 – actualitat)

Coordinadors:

Jordi Erra Pagès, Martí Rodríguez Franch

Resum:

El Grup de Treball d’Ornitologia del GNO té com a projecte la redacció cada 5 anys d’un document on es resumeixi l’evolució de la nidificació d’algunes espècies d’aus escasses. A més, anualment es fa una revisió de les espècies seleccionades i d’altres que potencialment podrien ser incloses. El primer document s’elaboraria l’any 2018 i inclouria informació des de l’any 2014 fins el 2018. Mentrestant, es realitza un document anual de caràcter intern on es resumeix la nidificació de l’any en curs.

Objectius:

  1. Contribuir al coneixement del medi natural de la comarca d’Osona, concretament la nidificació d’algunes espècies d’aus escasses.
  1. Assolir un coneixement prou detallat de l’evolució d’aquestes espècies per tal d’afavorir-ne la conservació.
  1. Elaborar un document públic cada 5 anys que contingui informació rellevant de la nidificació de les espècies.

Resultats:

El llistat d’espècies nidificants escasses s’han seleccionat segons dos criteris:

  1. Espècies amb menys de 20 parelles criant a Osona.
  1. Espècies amb la població nidificant concentrada en menys de 5 localitats.

A més, s’ha establert un llistat d’espècies nidificants possibles sense casos de reproducció comprovada, així com espècies estiuejants no reproductores, que inclou 13 espècies. Algunes d’aquestes espècies es veuen com a nidificants potencials a la comarca, i per això es considera interessant recopilar informació que pugui reflectir una futura colonització.

En total s’han inclòs 47 espècies d’aus nidificants i 11 d’estiuejants. D’aquestes s’ha fet un cens absolut a 8 espècies i un seguiment parcial a 11. De la resta s’han recollit dades casuals.

Finalment, s’ha elaborat un document anual de caràcter intern on es recull la informació obtinguda.

Memòries anuals:

Memòria 2014
Memòria 2015
Memòria 2016

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn