Sortida odonats 2017_èlia bretxa

Sortida de libèl·lules i altres invertebrats aquàtics

El diumenge 25 de juny, es va fer la setena de les sortides naturalistes a Osona, organitzada pel Grup de Naturalistes d’Osona, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-UVic-UCC i el Museu del Ter, aquest cop dedicada a l’observació de libèl·lules i altres invertebrats aquàtics.

La sortida es va fer a l’espai Natural de les Illes i Meandres de les Gambires i Gallifa al riu Ter a Les Masies de Voltregà, un espai fluvial que manté una gran biodiversitat, en gran part degut a la presència de dues illes fluvials i uns quants meandres característics d’aquest tram de riu. Els assistents van poder fer una observació i identificació d’una gran quantitat d’espècies diferents de macroinvertebrats aquàtics (es van trobar cucs, sangoneres, aràcnids, crustacis, cargols, efímeres, larves de libèl·lula i espiadimonis, heteròpters, escarabats, tricòpters i dípters). També es van poder capturar i identificar, tot i que en menor nombre, unes quantes libèl·lules adultes.

La llista de les famílies de macroinvertebrats aquàtics observats és la següent:

Ordre Família
Hirudinis Erpobdellidae
Mol·luscs Physidae
Planorbiidae
Hydrobiidae
Ancylidae
Crustacis Cambaridae
Copepoda (Subclasse)
Ostracoda (Classe)
Asellidae
Efemeròpters Baetidae
Caenidae
Megalòpters Sialidae
Odonats Aeshnidae
Calopterygidae
Heteròpters Nepidae
Gerridae
Veliidae
Corixidae
Naucoridae
Coleòpters Dytiscidae
Haliplidae
Elmidae
Tricòpters Limnephilidae
Leptoceridae
Philopotamidae
Sericostomatidae
Hydropsychidae
Rhyacophilidae
Àcars Hydracarina (Subtribu)
Dípters Chironomidae
Simuliidae
Culicidae
Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn