Presentació novetats GNO_èlia bretxa

Presentació del programa de sortides naturalistes del 2017, el nou web i el mapa d’orquídies del GNO, i la “Guia de rapinyaires de Catalunya”

El divendres dia 24 de març a les 19h es va realitzar una sessió de presentació de novetats naturalístiques al Museu del Ter de Manlleu, en una sala força plena, amb més de 40 persones. La benvinguda va anar a càrrec d’en Carles García, Director-Gerent del Museu del Ter, que va donar pas a la presentació del programa anual de sortides de descoberta dels sistemes naturals d’Osona, organitzat conjuntament entre el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, el Museu del Ter i el Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN. Aquest any el programa consta de 13 sortides sobre aspectes molt variats del patrimoni natural d’Osona, i té com a novetats la visita a la col·lecció de ciències naturals del Museu del Ter i una sortida de vegetació. A més, consolida el BioBlitz Osona, una activitat de prospecció de tot un dia en un espai concret, on voluntaris ajuden els experts en diversos grups biològics a aconseguir la llista més completa possible de la biodiversitat d’aquell espai.

A continuació en Jordi Villà, Vicerector de recerca de la UVic, va fer els agraïments i va donar pas a la presentació del nou web i mapa d’orquídies del Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN. El web del GNO (www.gno.cat) s’ha renovat de dalt a baix per a adaptar-lo a les necessitats de comunicació i divulgació del grup, fent-lo més visual i millorant l’accessibilitat a la informació de les activitats que es duen a terme. També es va presentar el mapa d’orquídies d’Osona (http://mapa-orquidies.gno.cat), una eina interactiva que permet visualitzar la informació recollida fins al moment en el projecte de l’Atles d’Orquídies d’Osona, i que s’anirà actualitzant periòdicament. En aquest mapa es poden consultar el nombre de citacions i d’espècies en quadrícules de 5 x 5 km que inclouen tot Osona, i la distribució de cada espècie en aquestes quadrícules.

Finalment, l’Albert Palou, president del Grup de Naturalistes d’Osona, va donar pas als autors de la Guia de rapinyaires de Catalunya, Àlex Ollé i Fran Trabalon, que van fer la presentació del llibre. Van explicar la motivació i el camí recorregut fins a la publicació de la guia, van comentar-ne l’estructura i van fer una pinzellada del contingut, que es basa en una revisió de tot el coneixement actual sobre la nidificació, l’alimentació, la migració i els moviments dels rapinyaires de Catalunya. La guia també inclou un bon nombre de fotografies a color i làmines comparatives per a facilitar la identificació de les espècies més conflictives, que és precisament un dels punts més forts del llibre. L’acte va acabar amb les preguntes i intercanvi d’opinions dels assistents amb els autors de la guia.

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn