Orenetes1

PRIMERA REPRODUCCIÓ D’ORENETA DE RIBERA A OSONA

El juny i juliol d’enguany, el Grup d’Anellament de Calldetenes – Osona (GAGO) i el Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN) van fer el seguiment d’una colònia d’oreneta de ribera (Riparia riparia) que es va establir a la planta d’extracció de l’empresa Àrids Manlleu, al terme municipal de les Masies de Voltregà.

En total es van comptabilitzar sis nius en una pila de material sorrenc d’aquesta explotació. Tot i que alguns nius van fracassar per l’ocupació del pardal comú, al final es va comprovar que almenys tres polls van emprendre el vol. També és la primera nidificació recent coneguda d’aquesta espècie a les comarques de Barcelona i Girona. Aquí en trobareu un vídeo.

Aquesta espècie està en disminució al Mediterrani i, en les darreres dècades, la població catalana ha quedat limitada a la conca de l’Ebre i la major part s’ha localitzat en explotacions d’àrids, que s’han convertit en un espai clau per a la seva conservació. L’oreneta de ribera nidifica als marges sorrencs, fent túnels que excava fins a uns 60 centímetres de fondària i ubicant el niu en una petita cambra al final del túnel.

La bona predisposició de l’empresa, que ha comptat amb l’assessorament del Gremi d’Àrids de Catalunya en el marc d’una campanya de suport a aquesta espècie a nivell estatal, ha permès mantenir i poder estudiar la colònia. El Grup d’Anellament de Calldetenes – Osona (GAGO), el Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN) i el Gremi d’Àrids de Catalunya destaquen i agraeixen les bones pràctiques implementades.

Orenetes3
Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn