Projecte Aufrany

Projecte Aufrany (2011 – 2016)

Coordinadors:

Carles Martorell Gendra, Jordi Baucells Colomer

Resum:

Quan la majoria de poblacions peninsulars, europees i africanes d’aufrany (Neophron percnopterus) es troben en declivi, la població catalana es troba en un procés d’expansió, principalment a la Catalunya Central. S’ha estudiat la població reproductora de l’aufrany a les comarques de la Catalunya Central a partir d’un recull de dades històriques (1992 – 2010) i a partir del seguiment específic efectuat durant el període 2011 – 2016, arrodonint-ho amb un estudi de l’alimentació.

Objectius:

  1. Fer el seguiment de la població osonenca i de part de la Catalunya Central i valorar la viabilitat de la població.
  1. Col·laborar amb la Universitat de Barcelona pel marcatge i seguiment dels individus marcats amb anelles de lectura a distància.
  1. Estudiar els hàbits alimentaris de l’espècie a l’àrea d’estudi.

Resultats:

L’espècie va passar de ser un nidificant molt escàs a l’àrea d’estudi (1 parella nidificant a Osona l’any 1992) a estar present com a reproductor a 6 comarques a l’any 2013, assolint un nombre de parelles que crien amb èxit al voltant de les 18-20 parelles. A partir de l’any 2003-2005, s’observa un increment de la població reproductora a Osona, i una expansió cap a les comarques veïnes (Berguedà, Ripollès i, més tard, també al Bages i a la Garrotxa). També es registra una elevada productivitat a Osona, de 1,3 polls envolats per parella, des de l’any 2000 fins el 2013. L’increment d’aquesta població i el seu èxit reproductiu es podrien explicar per la important cabana ramadera extensiva i intensiva de l’àrea d’estudi, la bona presència de cingleres calcàries òptimes per a l’espècie i la gran plasticitat tròfica de l’aufrany, que li permet aconseguir aliment de fonts molt diverses (animals morts a les carreteres, tot tipus de restes de bestiar extensiu, abocadors…), sense que s’hagi enregistrat cap cas d’enverinament. S’ha completat el treball amb l’estudi d’alimentació a través de l’anàlisi de restes òssies als nius i el marcatge de polls per al futur seguiment de la població. L’evidència del clar increment de la població reproductora d’aufranys en aquesta zona presenta especial interès degut a les davallades enregistrades a la majoria de poblacions ibèriques els darrers anys.

Enllaços:

Article al Bird Conservation International

Fitxa de l’aufrany al Servei d’informació Ornitològica de Catalunya (SIOC), amb la seva distribució

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn