Projecte Ocells Nidificants Escassos

Projecte Ocells Nidificants Escassos (2014 – 2018)

Coordinadors:

Jordi Erra Pagès, Martí Franch

Resum:

El Grup de Treball d’Ornitologia del GNO té com a projecte la redacció cada cinc anys d’un document on es resumeixi l’evolució de la nidificació d’algunes espècies d’ocells escassos. A més, anualment es fa una revisió de les espècies seleccionades i d’altres que potencialment podrien ser incloses. Aquest seguiment de la nidificació de cada any es resumeix en les memòries anuals de caràcter intern, que trobareu enllaçades al final d’aquesta pàgina.

Objectius:

  1. Contribuir al coneixement del medi natural de la comarca d’Osona, concretament de la nidificació d’algunes espècies d’ocells escassos.
  1. Assolir un coneixement prou detallat de l’evolució d’aquestes espècies per tal d’afavorir-ne la conservació.
  1. Elaborar un document públic cada cinc anys que contingui informació rellevant de la nidificació de les espècies.

Metodologia:

En el llistat d’espècies nidificants escasses, aquestes s’han seleccionat segons dos criteris:

  1. Espècies amb menys de 20 parelles criant a Osona.
  1. Espècies amb la població nidificant concentrada en menys de cinc localitats.

A més, s’ha establert un llistat d’espècies nidificants possibles sense casos de reproducció comprovada, així com espècies estiuejants no reproductores, que inclou 13 espècies. Algunes d’aquestes espècies es consideren com a nidificants potencials a la comarca i, per això, és interessant recopilar informació que pugui reflectir una futura colonització.

En total s’han inclòs 47 espècies d’ocells nidificants i 11 d’estiuejants. D’aquestes, s’ha fet un cens absolut a vuit espècies i un seguiment parcial a 11. De la resta s’han recollit dades casuals.

Memòries anuals:

Memòria 2014
Memòria 2015
Memòria 2016
Memòria 2017                                                                                                                                                                Memòria 2018

 

 

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn