Peixos_20_2

RECTA FINAL DEL CICLE “DESCOBREIX ELS SISTEMES NATURALS 2020”

Després de ratpenats, papallones nocturnes ortòpters, aquest octubre va arribar el torn de la geologia, els macroinvertebrats aquàtics i els peixos. Aplicant les mesures de sanitat reglamentàries, el cicle “Descobreix els sistemes naturals 2020” ha seguit endavant i enguany ja només en queden dues activitats centrades en els bolets i en les roques, els dies 14 i 28 de novembre respectivament.

El dissabte dia 3 d’octubre, 15 persones van participar a la sortida naturalista per a descobrir la vida aquàtica del riu Meder al nucli urbà de Vic. En primer lloc, es va fer una introducció a l’estudi dels ecosistemes aquàtics. Posteriorment, els participants, amb l’ajut dels guies, van aprendre a determinar els principals macroinvertebrats que van sortir (sabaters, frigànies, larves de dípters, barquers, crancs de riu, etc.). Pel que fa als peixos, van sortir dues espècies autòctones: el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i la bagra catalana (Squalius laietanus), i cap espècie al·lòctona, indicant un bon estat de conservació del riu.

D’altra banda, el passat 17 d’octubre, es va dur a terme la sortida de geologia anual “Descobrim el que trepitgem”, a càrrec de Geòleg.cat. La sortida es va fer als Bufadors de Beví, al terme municipal de Santa Maria de Besora i va congregar a unes 30 persones dividides en dos grups. Vam descobrir que els Bufadors s’han format degut a l’obertura d’una esquerda i un esfondrament de blocs de calcària. L’aire, a una temperatura constant de 14ºC tot l’any, pot circular per l’interior d’aquests blocs i, si es donen les condicions idònies, alguns dels forats poden projectar aire fred a l’estiu i calent a l’hivern per contrast tèrmic. És un indret màgic a Catalunya on la geologia és única i imponent.

Per últim, el dia mundial de la migració dels peixos va venir acompanyat d’una demostració de pesca científica a càrrec, igual que la sortida del Meder, del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM-UVic-UCC). La jornada va tenir lloc al Ter, al seu pas per Manlleu, i va estar destinada a conèixer les espècies que podem trobar als nostres rius i descobrir algunes de les seves curiositats. L’activitat va fer evident la necessitat de seguir treballant per protegir els peixos autòctons de la conca del Ter ja que, de les espècies capturades, gran part han estat introduïdes per les persones. Aquí en teniu el llistat:

  • Barb de muntanya (Barbus meridionalis) – Autòctona
  • Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsii) – Autòctona
  • Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) – Introduïda
  • Carpa (Cyprinus carpio) – Introduïda
  • Veró (Phoxinus bigerri) – Introduïda
  • Rutil (Rutilus rutilus) – Introduïda
  • Llop de riu (Barbatula barbatula) – Introduïda
  • Cranc vermell americà (Procambarus clarkii) – Introduïda

El cicle “Descobreix els sistemes naturals” a Osona està organitzat pel Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN), el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM-UVic-UCC) i el Museu del Ter (Ajuntament de Manlleu).

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn